T3, 10 / 2021 5:09 chiều | minhanhqn

Đấu giá tài sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy thủ tục thành lập công ty đấu giá phức tạp hơn các loại công ty khác. Để có thể thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản không chỉ tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp mà còn phải theo các quy định của Luật đấu giá. Sau đây là những vấn đề mà quý khách cần lưu ý nếu muốn thành lập một doanh nghiệp đấu giá.

Thành lập công ty đấu giá tại Quy Nhơn
  1. Hình thức của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Ở nước ta hiện nay có các loại hình doanh nghiệp là: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Tuy nhiên quý khách muốn thành lập doanh nghiệp ngành nghề đấu giá chỉ có thể lựa chọn giữa 2 loại hình doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh.

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

– Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (được gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn:

+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

+ Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

+ Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Như vậy, tùy thuộc vào số người góp vốn vào công ty, quý khách có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh.

  1. Ưu, nhược điểm của hai loại hình doanh nghiệp của công ty đấu giá là gì ?

– Doanh nghiệp đấu giá tư nhân do một một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình nên doanh nghiệp có thể tự quản lý, tự chủ việc hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do chỉ có một cá nhân làm chủ nên sẽ hạn chế về việc huy động vốn cho doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp phải chịu rủi ro cao hơn.

– Công ty đấu giá hợp danh phải có ít nhất hai thành viện hợp danh làm chủ sở hữu, ngoài ra công ty còn có thể có thêm thành viên góp vốn nên việc huy động vốn dễ dàng hơn, việc chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty cũng nằm trong phạm vi số vốn đã góp đối với các thành viên góp vốn. Tuy nhiên, do có nhiều thành viên góp vốn vào, công ty đấu giá hợp danh sẽ khó khăn hơn trong việc quản lý doanh nghiệp và khó thống nhất ý kiến giữa các thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

  1. Điều kiện thành lập công ty đấu giá tài sản

Điều kiện thành lập công ty đấu giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Luật đấu giá tài sản như sau:

– Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

– Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản

Tiêu chuẩn của đấu giá viên:

Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

– Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật đấu giá, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá

– Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

  1. Hồ sơ thành lập công ty đấu giá tài sản cần những gì ?

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;

– Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp đấu giá cần chú ý các thông tin kê khai:

Đặt tên doanh nghiệp:

– Tên của công ty đấu do chủ doanh nghiệp hoặc các thành viên hợp danh thỏa thuận lựa chọn nhưng phải bao gồm cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” (đối với doanh nghiệp tư nhân) hoặc “công ty đấu giá hợp danh” (đối với công ty hợp danh)

– Các trường hợp cấm trong đặt tên doanh nghiệp đấu giá:

+ Doanh nghiệp không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc phá sản

+ Doanh nghiệp không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội

Mã ngành nghề đăng ký:

Để có thể thành lập công ty đấu giá tài sản thì điều quan trọng là cần phải đăng ký ngành nghề đấu giá theo quy định của pháp luật.

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Chi tiết: Đấu giá hàng hóa) – mã ngành 4610

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Chi tiết: Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất) – mã ngành 6820

  1. Thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản

– Doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

– Doanh nghiệp đấu giá tài sản hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Bài viết cùng chuyên mục