T4, 10 / 2021 4:30 chiều | minhanhqn

Hiện nay, ngày càng nhiều trung tâm tin học được mở ra để đáp ứng nhu tiếp cận công nghệ thông tin của người dân. Để thành lập trung tâm tin học, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện mở trung tâm tin học tại Vĩnh Thạnh
  1. Điều kiện thành lập trung tâm tin học

– Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản liên quan.

– Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học:

– Điều kiện về Giám đốc trung tâm:

+ Không phải là viên chức, công chức

+ Xác nhận 5 năm kinh nghiệp trong nghề

+ Bằng cấp chuyên môn phù hợp với ngôn ngữ giảng dạy

– Phó giám đốc trung tâm:

+ Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc trung tâm, là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng.

+ Đối với trung tâm tin học tư thục, tuổi của phó giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

– Điều kiện đối với giáo viên trung tâm: Phải có bằng cấp chuyên môn phù hợp với ngôn ngữ giảng dạy

– Cơ sở vật chất:

+ Số phòng tối thiếu là 6, đầy đủ bảng, máy chiếu, bàn ghế…

+ Giấy tờ chứng minh cơ sở: hợp đồng thuê nhà công chứng đứng tên công ty thuê, giấy chứng nhận quyền sử đất, giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

+ Xác nhận của phường về việc mở địa điểm trung tâm.

+ Có đủ cơ sở vật chất gồm văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng khi thành lập trung tâm tin học, phòng vi tính khi xin thủ tục thành lập trung tâm tin học với các trang thiết bị học tập đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hành của học viên.

+ Đáp ứng nguồn lực về tài chính tối thiểu để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.

+ Đáp ứng các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của Trung tâm.

  1. Thẩm quyền thành lập

Trung tâm tin học thuộc thẩm quyền thành lập của:

– Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm tin học trong khuôn viên nhà trường;

– Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm tin học trực thuộc;

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm tin học trực thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế.

  1. Trình tự, thủ tục thành lập

Việc thành lập trung tâm tin học được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị thành lập gồm:

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm tin học;

– Đề án thành lập trung tâm tin học gồm các nội dung:

+ Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm tin học.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm tin học theo quy định trên.

Bước 3: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm tin học quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Bài viết cùng chuyên mục