T6, 09 / 2020 4:57 chiều | minhanhqn

Để quản lý được số lượng sản phẩm và tránh hàng giả, hàng nhái trên thị trường, các doanh nghiệp ngày nay thường lựa chọn đăng ký mã số mã vạch cho các sản phẩm của mình. Để đảm bảo việc sử dụng đúng quy định pháp luật, các doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật về mã số mã vạch, trong đó có các trường hợp bị xử lý vi phạm pháp luật về mã số mã vạch để tránh hành vi sai phạm. Mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch được quy định như sau:

Quy định về xử phạt vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch tại Vân Canh
 1. Quy định xử phạt vi phạm mã vạch về trong quá trình sử dụng mã số mã vạch.

Căn cứ vào Điều 32 Nghị định 119/2017/NĐ-CP, có 4 mức xử phạt và 1 biện pháp khắc phục đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch:

1.1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

 • Không đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi: Thông tin trên Đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận MSMV bị hỏng hoặc bị mất.
 • Không làm thủ tục gia hạn khi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch hết hiệu lực. Không thực hiện đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch đúng quy định.
 • Không xuất trình được tài liệu chứng minh về quyền sử dụng MSMV khi cơ quan thẩm quyền yêu cầu;
 • Không khai báo và cập nhật danh mục các mã GTIN và GLN được sử dụng cho cơ quan có thẩm quyền.
 • Không khai báo thông tin trên cơ sở dữ liệu mã số mã vạch quốc gia.
 • Không thông báo bằng văn bản, kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với CQTQ.

1.2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Sử dụng MSMV có đầu mã Quốc gia Việt Nam (893) mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp quyền sử dụng;
 • Sử dụng mã số mã vạch đã bị thu hồi;
 • Bán, chuyển nhượng mã số mã vạch đã được cấp.

1.3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên hàng hóa SX, gia công, bao gói tại Việt Nam. Nhưng chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc tổ chức sở hữu MSMV đó cho phép bằng văn bản;
 • Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với MSMV của CQNN có thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức MSMV quốc tế.

1.4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

 • Cung cấp – sử dụng nguồn dữ liệu về MSMV không đúng.
 • Cung cấp thông tin sai lệch về CSH, đối tượng sử dụng MSMV hợp pháp;
 • Phát triển, cung cấp các dịch vụ trên nền tảng MSMV của GS1 VN.

1.5. Mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán hàng hóa vi phạm quy định về mã số mã vạch được quy định như sau:

 • Phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa có giá trị đến 10 triệu đồng;
 • Phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 10.000.000 đồng đến 20 triệu đồng;
 • Phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;
 • Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;
 • Phạt từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng;
 • Phạt từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;
 • Phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa trên 100.000.000 đồng.

1.6. Biện pháp khắc phục.

 • Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa. Loại bỏ MSMV vi phạm trên hàng hóa, bao bì, phương tiện kinh doanh, vật phẩm đối với vi phạm quy định tại khoản 2, 3 Điều 32 Nghị định 119/2017/NĐ-CP;
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 32.
 1. Xử phạt vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận, cấp GCN quyền sử dụng MSMV.

2.1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không đúng thẩm quyền;
 • Sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

2.2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đối với vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 33.

Quý khách có thắc mắc về việc sử dụng, đăng ký mã số mã vạch hãy liên hệ với Tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí!

Bài viết cùng chuyên mục