T2, 08 / 2020 5:17 chiều | minhanhqn

Với những nội dung về tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp, con dấu doanh nghiệp là dấu hiệu đặc trưng, không trùng lặp, dùng để phân biệt giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Con dấu công ty đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty bởi nó thường xuất hiện trên các giấy tờ, chứng từ giao dịch hoặc một số loại giấy tờ khác của công ty, là yếu tố bắt buộc để đảm bảo giá trị pháp lý của một số giấy tờ. Con dấu cũng có ý nghĩa đối với các cá nhân khi cần ký kết giấy tờ, giúp xác nhận người ký giấy tờ , công văn và thể hiện sự chuyên nghiệp của cá nhân.

Với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, khắc dấu bằng phương pháp laser tạo ra các sản phẩm chi tiết sắc nét, độ bền cao, Tư vấn Blue cung cấp đến quý khách dịch vụ khắc dấu cho cá nhân, tổ chức tại Bình Định.

Dịch vụ khắc dấu tại Bình Định
 1. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mà không chịu sự quản lý của cơ quan công an như trước đây. Cụ thể:

Về số lượng: Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân. Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng con dấu.

Về hình thức: Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

Về nội dung: Con dấu phải thể hiện được các thông tin về tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần chú ý không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:

– Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

– Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu.

Việc cho phép doanh nghiệp tự quyết định về việc quản lý và sử dụng con dấu đã đem đến sự chủ động cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức và giảm gánh nặng cho cơ quan có thẩm quyền cấp dấu.

 1. Việc quản lý, sử dụng con dấu

Theo Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP, con dấu doanh nghiệp được quản lý và sử dụng theo quy định sau:

– Các doanh nghiệp đã thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015 làm con dấu mới thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước 01/7/2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này.

Đồng thời, thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

 1. Thông báo về mẫu con dấu

Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 2 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định: Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu

Theo đó, trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc địa chỉ hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện để đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời điểm có hiệu lực của con dấu là do doanh nghiệp tự quyết định.

 1. Thủ tục khắc dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Bước 1: Sau khi doanh nghiệp thành lập và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu của công ty

Bước 2: Đăng bố cáo để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ gồm có:

 • Thông báo sử dụng mẫu dấu theo quy định.
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp không phải người đại diện đến nộp hồ sơ.
 • Các giấy tờ khác kèm theo.
 1. Dịch vụ khắc dấu của Tư vấn Blue tại Bình Định:

Tư vấn Blue xin cung cấp đến quý khách dịch vụ khắc các loại dấu:

 • Khắc dấu tròn, dấu vuông
 • Khắc dấu tên, dấu chức danh, dấu chữ ký
 • Khắc dấu mã số thuế.
 • Khắc dấu đã thu, khắc con dấu đã chi, khắc dấu hoàn công
 • Khắc dấu logo, dấu đồng, dấu nổi.
 • Khắc dấu theo yêu cầu của khách hàng…

Con dấu đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các cá nhân. Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được khắc dấu công ty, dấu cá nhân và các loại dấu khác với giá ưu đãi.

Bài viết cùng chuyên mục