Thay đổi đăng ký kinh doanh

Giải thể hộ kinh doanh tại An Nhơn Giải thể hộ kinh doanh tại An Nhơn
T4, 10 / 2021 4:46 chiều
Hộ kinh doanh cá thể là mô hình hoạt động kinh doanh  phù hợp với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ, thường tồn tại dưới các dạng là các cửa hàn[...]
Phân chia tài sản sau khi giải thể doanh nghiệp Phân chia tài sản sau khi giải thể doanh nghiệp
T7, 10 / 2021 10:48 sáng
Do ảnh hưởng của dịch bệnh và nhiều yếu tố khác như nguồn vốn, thị trường mà nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động và phải tiến hành giải th[...]
Thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể Thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể
T4, 09 / 2021 5:02 chiều
Hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh doanh nhỏ, khá đơn giản phù hợp với những người muốn kinh doanh nhỏ lẻ, không phải thực hiện các thủ tục phức tạp[...]
Tăng vốn điều lệ công ty có ảnh hưởng gì? Tăng vốn điều lệ công ty có ảnh hưởng gì?
T4, 09 / 2021 4:42 chiều
Vốn điều lệ có thể được tăng, giảm tuỳ theo nhu cầu của doanh nghiệp để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. Việc tăng, giảm vốn bên cạnh đáp ứn[...]
Doanh nghiệp có thể thuê giám đốc không? Doanh nghiệp có thể thuê giám đốc không?
T5, 08 / 2021 4:57 chiều
Việc thành lập công ty để hoạt động kinh doanh diễn ra rất phổ biến hiện nay nhưng không phải chủ sở hữu nào cũng có đủ kiến thức chuyên ngành để điều[...]
zalo-icon
phone-icon