T5, 06 / 2021 5:20 chiều | minhanhqn

Từ tháng 5/2021, Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế chính thức có hiệu lực với một số điểm mới trong quy định về giao dịch thuế điện tử. Để có thể thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định, quý khách cần chú ý thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử cho doanh nghiệp. Sau đây là những điểm mới về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử mà quý khách cần quan tâm:

Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử từ tháng 5/2021
  1. Bổ sung quy định về tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử:

Trước đây  chỉ quy định người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần; bao gồm cả ngày nghỉ; ngày lễ và ngày Tết.

Nhưng Công văn 1194/TCT-KK của Tổng cục Thuế đã bổ sung quy định thời gian người nộp thuế nộp hồ sơ được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.

  1. Đổi cách xác định thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử

Việc sửa đổi cách xác định thời điểm xác nhận nộp hồ sơ để áp dụng chung cho những loại hồ sơ thuế điện tử có tính chất tương tự nhau; làm căn cứ để cơ quan thuế xác định thời gian nộp hồ sơ thuế; tính thời gian chậm nộp hồ sơ thuế; hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế theo quy định và để phù hợp với phạm vi điều chỉnh.

  1. Bổ sung quy định thời điểm xác nhận nộp hồ sơ khai thuế

– Đối với hồ sơ khai thuế có bao gồm tài liệu đính kèm theo được nộp trực tiếp; hoặc gửi qua đường bưu chính được tính theo ngày người nộp thuế hoàn thành việc nộp đây đủ hồ sơ theo quy định.

– Trước đây; chỉ quy định thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử; hồ sơ khai thuế điện tử; hồ sơ hoàn thuế điện tử; đối với hồ sơ khai thuế điện tử thì chưa có quy định đối với hồ sơ khai thuế có bao gồm tài liệu đính kèm theo được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính.

  1. Bổ sung quy định thời gian cơ quan thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế

Thời gian cơ quan thuế gửi thông báo; quyết định; văn bản cho người nộp thuế được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.

  1. Thời gian cơ quan thuế chấp nhận/không chấp nhận

– Thời gian cơ quan thuế chấp nhận/không chấp nhận đối với trường hợp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế bao gồm tài liệu theo quy định của pháp luật mà người nộp thuế không gửi được theo phương thức điện tử thì người nộp thuế đồng thời nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu chính đến cơ quan thuế.

– Trên cơ sở nghĩa vụ khai thuế của người nộp thuế; trường hợp quá hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thì Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ gửi Thông báo đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế cho người nộp thuế qua Cổng thông tin giao dịch thuế điện tử.

  1. Thời gian cơ quan thuế gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử

Trước đây, thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử được gửi đồng thời với thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử. Hiện nay, thời gian cơ quan thuế gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử là sau khi cơ quan thuế gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử đối với trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế.

Bài viết cùng chuyên mục