T4, 10 / 2021 4:46 chiều | minhanhqn

Thủ tục đăng ký kinh doanh đang ngày càng được đơn giản hóa giúp các cá nhân, tổ chức dễ dàng hơn trọng việc thực hiện thủ tục để kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều công ty sau khi được cấp giấy phép có thể chưa đi vào hoạt động ngay do chưa góp đủ vốn hoặc nhiều nguyên nhân khác. Các doanh nghiệp này thường chủ quan suy nghĩ rằng khi doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh hóa đơn thì sẽ không phải kê khai thuế và nộp báo cáo thuế dẫn đến không thực hiện đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và bị phạt số tiền lớn. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách về những thủ tục thuế cần thực hiện sau khi thành lập công ty:

 1. Doanh nghiệp mới thành lập có bắt buộc phải báo cáo thuế không?

Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số doanh nghiệp nhất định và cũng chính là mã số thuế thuế; mã số này được cấp độc lập và không có trùng lặp giữa các doanh nghiệp.

Theo quy định pháp luật thì các doanh nghiệp có nghĩa vụ gửi các loại tờ để khai định kỳ kể cả doanh nghiệp chưa phát sinh hoạt động. Doanh nghiệp phải kê khai và nộp lệ phí môn bài, kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các thủ tục khác tùy theo tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp mới thành lập có cần báo cáo thuế
 1. Khai và nộp lệ phí môn bài

Tùy vào việc doanh nghiệp phát sinh hoạt động kinh doanh hay chưa để xác định thời gian nộp thuế môn bài cụ thể. Doanh nghiệp lưu ý để tiến hành thực hiện đúng theo pháp luật quy định. Cụ thể:

 • Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập và chưa phát sinh bất kỳ hoạt động nào, thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ ngày thành lập căn cứ trên giấy phép kinh doanh.
 • Đối với những công ty vừa thành lập nhưng đã có phát sinh hoạt động kinh doanh thì cần khai và nộp thuế môn bài trước ngày cuối cùng của tháng thành lập.

Mức nộp thuế môn bài hiện nay của doanh nghiệp cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng mức phí: 3.000.000 đồng/năm;
 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Mức lệ phí môn bài sẽ phải nộp của các công ty mới thành lập sẽ căn cứ vào vốn điều lệ công ty đã đăng ký ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thời điểm thành lập doanh nghiệp cụ thể:

 • Những doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm thì sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài cho cả năm.
 • Những doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng cuối năm thì sẽ nộp lệ phí môn bài cho ½ năm.

Lưu ý: Doanh nghiệp sẽ nộp tờ khai và nộp tiền lệ phí môn bài trong thời gian quy định. Trong trường hợp doanh nghiệp quên không nộp về tờ khai lệ phí môn bài thì doanh nghiệp thì sẽ bị xử phạt về hành vi chậm nộp tờ khai và tiền chậm nộp lệ phí môn bài.

 1. Nộp thuế Giá trị gia tăng

Việc thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp thực hiện theo hai phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

Đối với các trường hợp không đăng ký áp dụng phương pháp tính khấu trừ thuế GTGT thì sẽ sử dụng phương pháp tính trực tiếp theo công thức sau đây:

Thuế trực tiếp GTGT = Tỷ lệ%   x   Doanh thu

Xác định tỷ lệ % này cụ thể như sau:

 • Phân phối và cung cấp hàng hoá sẽ là mức: 1%.
 • Dịch vụ và xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu sẽ là: 5%.
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá và xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu sẽ là: 3%.
 • Hoạt động kinh doanh khác sẽ là: 2%.
 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ vào kết quả sản xuất và kinh doanh, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh về nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp sẽ không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Kết thúc năm tài chính thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của mình.

 1. Thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp sẽ thực hiện việc trả lương thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và không có sự phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không. Doanh nghiệp sẽ kê khai quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Nếu doanh nghiệp không phát sinh sẽ phải trả thu nhập trong năm thì sẽ không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Trường hợp không phát sinh về thuế TNCN thì sẽ không phải nộp tờ khai thuế theo tháng/quý, nhưng sẽ vẫn phải nộp về tờ khai quyết toán năm.

Việc thực hiện kê khai thuế theo tháng/quý sẽ được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có sự phát sinh về khấu trừ thuế và sẽ được áp dụng cho cả năm, cụ thể như sau:

Kê khai theo quý dành cho: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu.

Kê khai theo tháng dành cho: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên.

Bài viết cùng chuyên mục