T4, 09 / 2021 4:54 chiều | minhanhqn

Vì sao doanh nghiệp bị đóng mã số thuếDoanh nghiệp có được xuất hóa đơn khi đã bị đóng mã số thuế không?  Quý khách hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thông tin chi tiết:

Doanh nghiệp có được xuất hóa đơn khi bị đóng mã số thuế?
  1. Thế nào là doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

Đóng mã số thuế hay còn gọi là:“chấm dứt hiệu lực mã số thuế là thủ tục cơ quan thuế xác định mã số thuế không còn giá trị sử dụng trong Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Cơ quan thuế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế và thông báo công khai việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế, kể từ ngày cơ quan thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế” theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp bị đóng mã số thuế:

– Doanh nghiệp nợ đóng tiền thuế nhiều, trong thời gian dài

– Doanh nghiệp không nộp các tờ khai thuế theo quy định trong thời gian dài; Người nộp thuế ngừng khai thuế, nộp thuế mà không thông báo với cơ quan thuế; Quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, cơ quan thuế gửi công văn thông báo mà không có phản hồi từ phía người nộp thuế..

– Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

– Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản;

– Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất).

  1. Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế có được xuất hóa đơn không?

Theo điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: Việc Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp cụ thể như sau:

“Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

– Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

– Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

– Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).”

Do đó, doanh nghiệp không được xuất hóa đơn khi bị đóng mã số thuế. Việc doanh nghiệp bị đóng mã số thuế mà vẫn xuất hóa đơn là việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Ngoài ra, khi bị đóng mã số thuế doanh nghiệp:

– Không nộp được tờ khai thuế

– Không nộp được báo cáo sử dụng hóa đơn

– Không nộp được các loại thuế qua mạng

– Bị thu hồi giấy phép kinh doanh

Nếu doanh nghiệp không thực hiện được những hoạt động trên, thì coi như đã dừng hoạt động. Vì thế doanh nghiệp không nên để mình rơi vào tình trạng bị đóng mã sỗ thuế.

  1. Mức xử phạt khi xuất hóa đơn khi bị đóng mã số thuế

Doanh nghiệp có hành vi xử lý hóa đơn bất hợp pháp sẽ bị xử lý như sau:

¬- Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC.

– Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định về việc lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn đưa vào sử dụng tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC).

Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm hủy hóa đơn đã hết giá trị sử dụng theo quy định. Nếu doanh nghiệp có hành vi không hủy hoặc hủy không đúng quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

Để tìm hiểu chi tiết về nghĩa vụ thuế của công ty, quý khách đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ kế toán của Tư vấn Blue để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết cùng chuyên mục