T3, 09 / 2021 4:39 chiều | minhanhqn

Thiết kế bố trí của tổ chức, cá nhân có thể bị xâm phạm bởi tổ chức, cá nhân khác thông qua việc sử dụng thiết kế bố trí mà không trả tiền.. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (thiết kế bố trí) là một đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ và mọi cá nhân, tổ chức khi có đủ điều kiện đều được bảo hộ. Vì vậy, để bảo vệ quyền của mình, tổ chức, cá nhân cần đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí như sau:

Thủ tục đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí
 1. Điều kiện đăng ký thiết kế bố trí

Thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, có tính nguyên gốc: tức là thiết kế đó phải là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả, không sao chép của người khác và chưa được biết đến một cách rộng rãi ngay thời điểm tạo ra thiết kế.

Thứ hai, có tính mới thương mại: có thể hiểu là thiết kế bố trí chưa được khai thác thương mại như: sản xuất, mua bán, chuyển nhượng vì mục đích lợi nhuận tại bất cứ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký.

 1. Hồ sơ đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí gồm:
 • 02 Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (mẫu 02-TKBT quy định tại Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/ TT-BKHCN);
 • Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí;
 • Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế;
 • Bản mô tả mạch tích hợp;
 • Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu đơn nộp thông qua đại diện);
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Lưu ý: Đối với trường hợp thiết kế bố trí thuộc sở hữu chung của nhiều cá nhân tổ chức thì: Vì văn bằng bảo hộ sẽ chỉ được cấp cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn chung, do đó, khi làm Tờ khai đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí thì nên đánh dấu ” X” vào nội dung yêu cầu cấp phó văn bằng bảo hộ đối với các chủ đơn khác để Cục sở hữu trí tuệ vừa cấp văn bằng bảo hộ cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn vừa cấp phó văn bằng bảo hộ cho những người thuộc sở hữu chung khác.

Trường hợp, khi làm hồ sơ đăng ký cấp văn bằng bảo hộ không yêu cầu cấp phó văn bằng bảo hộ cho những chủ sở hữu khác thì các chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí

 1. Thời hạn bảo hộ

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây:

– Kết thúc 10 năm kể từ ngày nộp đơn;

– Kết thúc 10 năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới;

– Kết thúc 15 năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.

 1. Quyền của chủ sở hữu

Chủ sở hữu thiết kế bố trí có quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng thiết kế bố trí đã được bảo hộ.

Việc sử dụng thiết kế bố trí được hiểu là các hành vi sau: Sao chép thiết kế bố trí; sản xuất mạch tích hợp bán dẫn theo thiết kế bố trí được bảo hộ; Bán, cho thuê, quảng cáo, chào hàng hoặc tàng trữ các bản sao thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hóa chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí được bảo hộ; Nhập khẩu bản sao thiết kế bố trí, sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hóa chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí được bảo hộ.

Chủ sở hữu thiết kế bố trí có quyền ngăn cấm người khác sử dụng thiết kế bố trí mà không nhận được sự đồng ý/ủy quyền của mình.

 1. Xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu thiết kế bố trí:

– Sử dụng thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;

– Sử dụng thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.

Bài viết cùng chuyên mục