T5, 09 / 2021 4:44 chiều | minhanhqn

Nhãn hiệu nổi tiếng đã được ghi nhận tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Việc ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng giúp chống lại việc sử dụng/đăng ký các nhãn hiệu tương tự của nhãn hiệu nổi tiếng đó cho các sản phẩm/dịch vụ tương tự. Tại Việt Nam, quy định về nhãn hiệu nổi tiếng được ghi nhận tại Luật Sở hữu trí tuệ 200. Hãy cũng chúng tôi tìm hiểu những quy định về nhãn hiệu nổi tiếng qua bài viết sau đây:

Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?
  1. Nhãn hiệu nổi tiếng là gì?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với quy định này, pháp luật đã đưa ra được phạm vi nổi tiếng của nhãn hiệu phải trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, nếu một nhãn hiệu nổi tiếng trên phạm vi toàn thế giới mà không được người tiêu dùng Việt Nam biết đến trên toàn lãnh thổ Việt Nam thì nhãn hiệu đó không được coi là nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, để xác định xem một nhãn hiệu có được xem là nhãn hiệu nổi tiếng hay không thì phải dựa vào các tiêu chí để đánh giá như tiêu chí về số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo; tiêu chí về thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; tiêu chí về uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu…vv

  1. Tiêu chí của nhãn hiệu nổi tiếng

Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:

– Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;

– Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;

– Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

– Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

– Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;

– Số lượng quốc gia đăng ký nhãn hiệu;

– Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;

– Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu

  1. Chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu và sự nổi tiếng của nhãn hiệu

Để được ghi nhận là nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu phải có các tài liệu chứng minh như sau:

–  Tài liệu huyết minh về nguồn gốc, lịch sử, thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;

–  Số lượng quốc gia nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc được thừa nhận là nhãn hiệu nổi tiếng;

–  Danh mục các loại hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

–  Phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được lưu hành, doanh số bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ;

– Số lượng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được sản xuất, tiêu thụ;

– Giá trị tài sản của nhãn hiệu, giá chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu; đầu tư, chi phí cho quảng cáo, tiếp thị nhãn hiệu, kể cả cho việc tham gia các cuộc triển lãm quốc gia và quốc tế;

– Các vụ việc xâm phạm, tranh chấp và các quyết định, phán quyết của toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền;

– Số liệu khảo sát người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thông qua mua bán, sử dụng và quảng cáo, tiếp thị;

– Xếp hạng, đánh giá uy tín nhãn hiệu của tổ chức quốc gia, quốc tế, phương tiện thông tin đại chúng;

– Giải thưởng, huy chương mà nhãn hiệu đã đạt được; kết quả giám định của tổ chức giám định về sở hữu trí tuệ.

  1. Bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Pháp luật Sở hữu trí tuệ quy định rằng: Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

Như vậy, nếu chủ sở hữu chứng minh được nhãn hiệu của mình là nhãn hiệu nổi tiếng thì không cần thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu vẫn sẽ được bảo hộ. Khi cần xác định nhãn hiệu có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào việc sử dụng trên thực tế và các tiêu chí đánh giá nêu trên. Các dấu hiệu trùng, tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng sẽ không được bảo hộ;

Thời gian bảo hộ: Trước khi trở thành nhãn hiệu nổi tiếng thì nhãn hiệu đó cũng là nhãn hiệu thông thường. Vì vậy, chủ sở hữu vẫn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu như bình thường (thời gian bảo hộ đối với nhãn hiệu bình thường là 10 năm, hết hạn được gia hạn bảo hộ tiếp). Nhãn hiệu nổi tiếng không cần đăng ký bảo hộ, và cũng không có quy định về thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng. Có thể hiểu rằng, khi một nhãn hiệu đang được đánh giá là nhãn hiệu nổi tiếng thì nó luôn được công nhận và bảo hộ.

Xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng: Hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa hoặc dịch vụ bất kỳ, dịch vụ không cùng loại, không tương tự, không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng đều bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Bài viết cùng chuyên mục