T4, 09 / 2021 5:02 chiều | minhanhqn

Hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh doanh nhỏ, khá đơn giản phù hợp với những người muốn kinh doanh nhỏ lẻ, không phải thực hiện các thủ tục phức tạp. Khi có sự thay đổi trong nội dung đăng ký, hộ kinh doanh cần thực hiện thủ tục pháp lý để thông báo lên cơ quan nhà nước về sự thay đổi của mình, việc thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cũng vậy. Sau đây là thủ tục cần biết để thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể:

Thay đổi chủ sở hữu hộ kinh doanh cá thể
  1. Hồ sơ thay đổi chủ hộ kinh doanh

Trước đây, theo quy định tại nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng kí doanh nghiệp thì pháp luật chưa cho phép việc chuyển nhượng hộ kinh doanh. Trong trường hợp này nếu bạn muốn chuyển nhượng hộ kinh doanh thì bạn bắt buộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh đang hoạt động và đăng kí thành lập hộ kinh doanh mới.

Hiện nay, hộ kinh doanh được quyền thay đổi chủ hộ kinh doanh. Việc thay đổi phải tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của chính phủ về đăng ký kinh doanh. Cụ thể:

Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;

Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Ngoài ra khi nộp hồ sơ cần kèm theo bản sao CMND/CCCD của chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới.

  1. Nghĩa vụ của các bên sau khi thay đổi

Sau khi thay đổi đăng ký hộ kinh doanh, ví dụ bán, tặng cho, thừa kế thì chủ cũ của hộ kinh doanh vẫn phải đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ:

Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian mình vẫn là chủ của hộ kinh doanh, nghĩa là thời gian trước khi chuyển giao hộ kinh doanh. Trường hợp chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới có các thỏa thuận khác về việc thực hiện nghĩa vụ thì hai bên thực hiện theo thỏa thuận.

Đối với chủ mới của hộ kinh doanh thì có các quyền và nghĩa vụ như sau:

  • Thực hiện nghiêm các nghĩa vụ về thuế, nghĩa vụ về tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh;
  • Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các tranh chấp về dân sự trước Tòa án, trọng tài và các quyền nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;
  • Chủ hộ kinh doanh và các thành viên của hộ kinh doanh khi đăng ký tham gia hộ kinh doanh cũng phải chịu các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động của hộ kinh doanh;
  • Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác về làm quản lý, điều hành các hoạt động của hộ kinh doanh. Tuy nhiên trong trường hợp thuê người về quản lý hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh và các thành viên tham gia hộ kinh doanh vẫn phải chịu các nghĩa vụ về tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh;
  • Các quyền và nghĩa vụ khác.
  1. Thủ tục thay đổi

Bước 1: Hộ kinh doanh chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

Bước 2: Sau khi nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan sẽ cấp Giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc Cơ quan đăng ký hộ kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới. Khi được cấp Giấy chứng nhận hộ kinh doanh mới thì hộ kinh doanh phải trả lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký hộ kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Hộ kinh doanh tiến hành sửa đổi và nộp lại hồ sơ mới hoàn chỉnh.

Bài viết cùng chuyên mục