T7, 08 / 2021 10:22 sáng | minhanhqn

Để mở rộng hoạt động kinh doanh tại nhiều địa bàn trên cả nước, thành lập chi nhánh là sự lựa chọn phổ biến của các doanh nghiệp. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc, có thể thực hiện toàn bộ chức năng của doanh nghiệp. Khi đăng ký thành lập chi nhánh, nhiều người thắc mắc không biết bên cạnh các ngành nghề của doanh nghiệp có thể đăng ký ngành nghề kinh doanh khác hay không? Câu trả lời nằm trong bài viết hôm nay của chúng tôi:

Chi nhánh có được kinh doanh khác ngành nghề với doanh nghiệp?
  1. Thế nào là chi nhánh?

Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh có thể đăng ký một hoặc nhiều ngành nghề nhưng chỉ được lựa chọn trong các ngành nghề đã đăng ký của doanh nghiệp.

Do đó, việc thành lập chi nhánh mà có đăng ký ngành nghề kinh doanh khác với ngành nghề kinh doanh của công ty là không được phép.

  1. Muốn kinh doanh thêm ngành nghề mới thì phải làm thế nào?
  • Trong trường hợp doanh nghiệp không có ngành nghề đó nhưng vẫn muốn đăng ký cho chi nhánh. việc đầu tiên cần làm là bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty, sau đó mới tiến hành mở chi nhánh kinh doanh ngành nghề đó.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh danh cho doanh nghiệp như sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký).

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Văn bản ủy quyền cho người thay mặt thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có)

  • Khác với chi nhánh, công ty con có thể đăng ký ngành nghề giống công ty mẹ hoặc khác công ty mẹ. Điều này giúp cho quý khách có thể mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình, đầu tư kiếm lời trong những ngành nghề mới mà không làm ảnh hưởng tới công ty mẹ. Do vậy, trường hợp quý khách có nhu cầu mở một đơn vị để kinh doanh lĩnh vực mới mà không muốn làm thay đổi đến doanh nghiệp của mình, quý khách có thể lựa chọn thành lập một công ty con.
  1. Hồ sơ thành lập chi nhánh doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm các giấy tờ sau:

  • Thông báo lập chi nhánh của doanh nghiệp với các nội dung: Mã số doanh nghiệp; tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; tên chi nhánh dự định thành lập; địa chỉ trụ sở chi nhánh; nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh; thông tin đăng ký thuế; họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh
  • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh.
  • Văn bản ủy quyền cho người thay mặt thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh (nếu có)

Quý khách muốn mở một đơn vị để hoạt động kinh doanh tại địa bàn khác mà không biết nên lựa chọn thành lập loại hình nào? Hãy gọi đến Tư vấn Blue để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý.

Bài viết cùng chuyên mục